Consultancy

Consultancy voor ondernemers

Consultancy en consultants zijn woorden, die je vaak hoort binnen de zakelijke dienstverlening. Toch weten veel mensen niet, wat ermee bedoeld wordt. Consultancy is eigenlijk een dienst, die tegen een vergoeding wordt geleverd en over een breed scala van onderwerpen kan gaan. Implementatie, rapportage en advies staan centraal tijdens consultancy. Ook is de consultant altijd onafhankelijk. Dat wil zeggen dat hij of zij geen binding heeft met het bedrijf en met open vizier naar de gang van zaken kijkt. Bij DK QMS Consultancy kun je terecht voor consultancy op het gebied van sales, marketing, management en ICT.

Mijn werkwijze als consultant

Bij DK QMS Consultancy is de klant koning, maar blijf ik altijd onafhankelijk en eerlijk. Ik luister naar de wens van de klant en de reden waarom hij of zij mij inhuurt als consultant. Met een scherp oog en een luisterend oor bekijk ik de gang van zaken en ga ik dieper in op de aspecten, die volgens de opdrachtgever extra aandacht verdienen. Klantvriendelijkheid, communicatie en transparantie zijn in mijn werk heel belangrijk. Als mijn taak ik afgerond, rapporteer ik mijn bevindingen netjes en uitgebreid, zodat mijn opdrachtgever mijn uitkomsten kan delen met de juiste partijen en een overzicht heeft van aanpassingen, die eventueel zouden lonen op sociaal, procesmatig of financieel gebied. In sommige gevallen maakt implementatie ook onderdeel uit van mijn taakomschrijving. Ik help een organisatie of bedrijf met het uitvoeren van een door mij geadviseerde verandering.

Audits en ISO-certificering

Als consultant voer ik ook audits uit, waarbij ik kijk of de werkelijkheid strookt met de wensen van het bedrijf of de norm, waarvoor de organisatie zich wil kwalificeren. Een audit bestaat uit meerdere stappen. Eerst kijk ik hoe de dagelijkse gang van zaken verloopt. Vervolgens benoem ik eventuele afwijkingen ten opzichte van eisen of doelstellingen en tot slot rapporteer ik mijn bevindingen. Ik ben ook gespecialiseerd auditor in ISO-certificering.

Contact opnemen

Wil je meer weten over DK QMS Consultancy of mijn werkzaamheden als consultant? Dan zou ik het leuk vinden, als je contact met me opneemt. Dit kan telefonisch of per e-mail. Heb je vragen over mijn tarieven, adviezen of een lopende consultancy opdracht? Ook dan hoor ik graag van je.

Menu